W.Broeren&Zonen Electrotechniek

Algemene Voorwaarden

Onze leveringen en werkzaamheden voor bedrijven en instellingen worden uitgevoerd volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, ALIB 2007.

Voor de werkzaamheden, welke wij voor particuliere opdrachtgevers uitvoeren, worden deze leveranties en werkzaamheden uitgevoerd volgens de leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door onze vakorganisatie UNETO-VNI en worden u kosteloos toegezonden bij het uitbrengen van een offerte.

W.Broeren&Zonen Elektrotechniek is ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 2422033.